OBRA PÚBLICA

A Construmat Pinalba portem a terme l’execució de projectes d’obra pública de gran exigència tècnica en els que hem demostrat un alt grau d’eficàcia i professionalitat.

L’objectiu és sempre dur a bon terme els projectes en què ens involucrem aplicant tota la nostra experiència per a garantir la màxima qualitat, complint els terminis proposats i aplicant les solucions constructives més eficients per complir amb el projecte.

SATISFACCIÓ

La nostra empresa ofereix servei en els dos àmbits que abasta l’obra pública:

  • Actuacions menors i/o d’urgència: en aquest àmbit, Construmat Pinalba realitza tot tipus d’obres de manteniment, consolidació o de caràcter urgent, per a administracions municipals i d’altres organismes com reurbanitzacions, sanejaments, rehabilitació d’edificis públics o condicionament de locals.

  • Obres rellevants: aquest tipus d’obra s’adjudica mitjançant concurs públic; en el qual s’estableixen les condicions i requisits que han de complir les empreses licitadores, adjudicant-se el projecte a l’oferta més avantatjosa. Algunes d’aquestes obres podrien ser instal·lacions esportives, edificis públics, escoles, hospitals, etc.

Excel·lència de servei d’obra pública a la província de Barcelona