Bar Masnou

Projecte d’Obra Pública al Masnou, Barcelona

  • Categoria: Obra Pública
  • Ubicació: Masnou, Barcelona

  • Client: Ajuntament del Masnou

  • Data: 2020

  • Descripció: