Casa Miquel Cuní

Projecte de rehabilitació total per a un particular

  • Ubicació: Calella, Barcelona

  • Client: Particular

  • Data: 2014

  • Descripció: Projecte de Rehabilitació Total per a un particular.