Centre Ginecològic

Centre de salut de la dona a Girona

  • Ubicació: Girona

  • Client: Giah

  • Data: 2014

  • Descripció: Projecte de Rehabilitació Total per a una clínica/centre de salut