Escola Brianxa

Projecte de rehabilitació de les instal·lacions d’una escola

  • Ubicació: Tordera, Barcelona

  • Client: Escola Brianxa

  • Data: 2015

  • Descripció: Projecte que consistia en la rehabilitació d’espais escolars, com els passadissos o les aules.