Casa Sant Antoni

Projecte de casa particular

  • Ubicació: Carrer Sant Antoni de Pineda de Mar, Barcelona

  • Client: Particular

  • Data: 2013

  • Descripció: Projecte de Rehabilitació Total per a una casa particular.