Casa Carrer Major

Projecte de rehabilitació total de particular

  • Ubicació: Pineda de Mar, Barcelona

  • Client: Particular

  • Data: 2014 / 2015

  • Descripció: Projecte de Rehabilitació Total per a un particular