Bar de copes

Projecte d’Obra Nova d’un bar de copes

  • Categoria: Obra Nova
  • Ubicació: Calella, Barcelona

  • Client: Bar de Copes

  • Data: 2012

  • Descripció: Projecte d’ Obra Nova a un bar de copes a Calella, Barcelona.