Gatera Municipal

Public work in Malgrat de Mar

  • Category:Public Works
  • Location: Malgrat de Mar, Barcelona

  • Customer: Ajuntament de Malgrat de Mar

  • Date: 2015

  • Description: Public Works Project that consisted of the construction of the municipal ‘gatera’ of Malgrat de Mar