Project Description

Creu Roja

Rehabilitation project for the Creu Roja